X
Расширенный поиск
Все разделы
Корзина
у вас нет товаров

Працы гістарычнага факультэта БДУ / Труды исторического факультета БГУ

2012. — Выпуск 7

Содержание:

+
УЗАЕМААДНОСІНЫ КАПЫ З ГРОДСКІМ І ПАНСКІМ СУДАМІ НА БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯХ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА Ў XVI—XVIII стст. стр.9-18
Д. С. БУЦІН
+
АРГАНІЗАЦЫЯ МАТЭРЫЯЛЬНАГА ЗАБЕСПЯЧЭННЯ ПРАВАСЛАЎНАГА ПРЫХАДСКОГА ДУХАВЕНСТВА БЕЛАРУСІ Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ ХІХ — ПАЧАТКУ ХХ ст. стр.59-67
Н. В. КАРПОВІЧ
+
ПАЛІТЫКА ЎРАДА РАСІЙСКАЙ ІМПЕРЫІ Ў 60—90-я гг. XIX ст. ЯК ФАКТАР ФАРМІРАВАННЯ САЦЫЯЛЬНАЙ СТРАТЫФІКАЦЫІ СЯЛЯНСТВА БЕЛАРУСІ стр.97-107
Г. І. МАСКЕВІЧ
Вверх