Расширенный поиск
Все разделы
Корзина
у вас нет товаров

Працы гістарычнага факультэта БДУ / Труды исторического факультета БГУ

2009. — Выпуск 4

Содержание:

+
АСАБЛІВАСЦІ МАДЭРНІЗАЦЫІ ПАМЕШЧЫЦКАЙ ГАСПАДАРКІ НА ПАЛЕССІ Ў ПАРЭФОРМЕННЫ ПЕРЫЯД РАСІЙСКАЙ ІМПЕРЫІ (1861—1914): РЭГІЯНАЛЬНАЯ СПЕЦЫФІКА стр.20-25
В. А. КАХНОВІЧ
+
ПРАБЛЕМА ДЗЯРЖАЎНА-ПАЛІТЫЧНАГА САМАВЫЗНАЧЭННЯ БЕЛАРУСІ Ў ПЕРШЫЯ МЕСЯЦЫ ПАСЛЯ ЎСТАЛЯВАННЯ САВЕЦКАЙ УЛАДЫ стр.26-33
У. Ф. ЛАДЫСЕЎ
+
ВЛИЯНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в. стр.41-50
Новик Н.Е.
+
ИЗМЕНЕНИЯ В ЧИСЛЕННОСТИ И СОСТАВЕ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКО-УКРАИНСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ В 1920—1930-е гг. (Этнокультурный аспект) стр.66-75
М. И. СТАРОВОЙТОВ
+
ДИАЛОГ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ И СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ О СУЩНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ БЕЛОРУССКОГО УНИВЕРСИТЕТА (начало 1920-х гг.) стр.76-86
О. А. ЯНОВСКИЙ
+
СУЧАСНАЯ ПОЛЬСКАЯ ГІСТАРЫЯГРАФІЯ АБ ПРАБЛЕМАХ САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАГА РАЗВІЦЦЯ БЕЛАРУСІ ПЕРЫЯДУ КАПІТАЛІЗМУ (1861—1914 гг.) стр.172-176
І. В. МЕЛЬНІКАЎ
+
МЕМУАРЫ ЕПИСКОПА МИТРОФАНА (ЗНОСКО-БОРОВСКОГО) КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ЗАРУБЕЖЬЯ) стр.182-188
А. В. ПОПОВ
+
ПРАВЕРКА ПРАЎ НА ЗЯМЛЮ ЯК ЭТАП ПРАВЯДЗЕННЯ АГРАРНАЙ РЭФОРМЫ СЯРЭДЗІНЫ XVI ст. У ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКІМ стр.254-258
Л. Ю. КАЗАКОЎ
Вверх