X
Расширенный поиск
Все разделы
Корзина
у вас нет товаров

Ғылым және білім / Наука и образование

2015. — Выпуск 1

Содержание:

+
Батыс Қазақстандағы көпжылдық шөптердің өнімділігіне минеральдық ыңайтқыштардың әсері стр.3-8
Аккереев Н.И., Булеков Т.А., Абдулова А.А., Осипенко Н.В.
+
Накопление нитратов в клубнях картофеля разных сортов стр.8-11
Браун Э.Э., Уразгалиева Б.С.
+
Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы жер қорларын пайдалануын сараптау стр.11-15
Бегайдарова К.Д., Мергенова Ж.Т.
+
Monitoring of acridoids of west kazakhstan region semidesertic zone стр.16-18
Gabdulov M.A., Zhanatalapov N.Zh., Makanova G.N.
+
Батыс Қазақстан облысында күздік бидай сорттарын өсіру стр.19-22
Габдулов М.А., Кубиев А.Т., Кульжабаев Е.М., Амангелдіқызы З.
+
Продуктивность многолетних трав семейства бобовых стр.23-26
Каиргалиева З.К., Нургалиева Г.К.
+
Study of grazing influences on pastures vegetation condition стр.27-29
Nasiyev B.N., Zhanatalapov N.Zh., Bekkaliyev A.K.
+
Production of own forages in feeding complexes and in industrial type farms стр.30-33
Nasiyev B.N., Zhanatalapov N.Zh., Bekkaliyev A.K.
+
Эффективность применения микроудобрений на темно-каштановых почвах под озимую пшеницу стр.33-36
Турганбаев Т.А., Байбулатова А.Ж., Досбатырова С.К.
+
Пути оптимизации минерального питания при возделывании льна масличного в условиях сухостепной зоны Приуралья стр.37-40
Турганбаев Т.А., Адильханова Т.Е.
+
Оpportunities of use natural resistance indicators in cattle breeding стр.41-44
Zinullin A.Z., Alibayeva A.S., Akhmetov M.U., Imangazy O.I.
+
Особенности получения качественного мяса, при выращивании молодняка овец основных пород, разводимых на Южном Урале стр.45-50
Косилов В.И., Шкилев П.Н., Андриенко Д.А., Траисов Б.Б.
+
Құрама азықтарды экструдерде дайындаудың тиімділігі стр.53-57
Насамбаев Е.Г., Сариев Б.Т., Каримов М.М., Абуов К.Н.
+
Гетероферментативті сүтқышқылды бактерияларды мал азығын сүрлеуде қолданудың артықшылығы стр.58-61
Садыков Р.С., Ажайпова И. Г.
+
Бұзау колибактериозының (эшерихиоз) шаруашылықта таралу факторлары стр.62-65
Алимбеков С.А., Мурзабаев К.Е., Жумагалиева Г.К., Хангужина Г.
+
Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстана аграрлық-техникалық университетінің ақжайық етті-жүнді асыл тұқымды қойларын өсіру шаруашылығындағы қозылардың мониезиозбен зақымдалу мерзімі стр.66-68
Бекмашева А.С., Абекешев Н.Т.
+
«Серебряково» кентінің Круглоозерное ауылының стр.68-70
Бекенова С.Ж., Гусманов М.Г.
+
Мүйізді ірі қара гиподерматозы кезінде «Аверсект - 3» препаратын қолданудың тиімділігі және оның жануардың гематологиялық және биохимиялық қан көрсеткіштеріне әсері стр.71-73
Джубаниязова А.К., Алимбеков С.А., Кереев А.К., Кереева Д.Б.
+
Бронхопневмония мен ауырған қозыларды емдеу кезінде сутегі асқын тотығының 3%-дық ерітіндісін аэрозольды түрінде антибактериалдық және иммуностимулдаушы препараттармен үйлесімділікте қолдану стр.73-77
Жубантаев И.Н., Бисенова Н.Т.
+
Бронхопневмониямен ауыратын бұзауларды емдеу кезінде қандағы морфо-биохимиялық көрсеткіштер өзгерісі стр.77-81
Жубантаев И.Н., Жаманова А.И.
+
Қой жүнінің өнімділігіне асқазан-ішек жолдары стронгилятоздарының әсері стр.81-85
Каймушева А.А., Абекешев Н.Т.
+
Қой брадзотын балау әдістері стр.85-88
Мурзабаев К.Е., Ищанова А.С., Валиева Ж.М., Тапишев А.Н.
+
Бөдене жұмыртқасын ветеринарлық-санитарлық сараптау стр.88-92
Нагимова Г.Х., Нургалиев Б.Е., Кушмуханов Ж.С.
+
Дезинфекция в убойном цехе для птиц и цехе переработки яйца стр.93-98
Нуралиев Е. Р., Кочиш И.И.
+
Сравнительное исследование дезинфектантов нового поколения в присутствии птиц стр.99-105
Нуралиев Е.Р., Кочиш И.И.
+
Мүйізді ірі қара некробактериозы, эпизоотологиясы мен клиникасы стр.105-109
Сабыржанов А.У., Дарменова А.Г., Ертлеуова Б.О., Габдуллин Д.Е.
+
Мүйізді ірі қара малының бруцеллез ауруы кезіндегі алдын -алу, сауықтыру шараларын жетілдіру және індеттік мониторингтің басты көрсеткіштері стр.109-112
Сергалиева С.А., Гусманов М.Г.
+
Бұзау сальмонеллезін зертханалық әдіспен анықтау стр.112-116
Сидихов Б.М., Дарменова А.Г., Абдрахманов Р.Г.
+
Қой қораларының төлдеу бөлімінің микрофлорасының құрамы стр.116-119
Төлеген А.И., Таубаев Ө.Б.
+
БҚО Қаратөбе ауданы «Нұрберген» шаруа қожалығындағы қойлардың мониезиозбен зақымдалу деңгейі стр.119-121
Тулепбергенова М.Б., Шалменов М.Ш.
+
Стратегия развития дилерских центров стр.122-126
Джаналиев Е.М., Мендешова Э.А.
+
Обоснование конструкции сушильной установки для сушки жома стр.126-128
Есмағұл Б.М., Бралиев М.К.
+
Гидравлический привод валковой жатки стр.129-134
Тюрин А.Н., Байғұтты М.Ж.
+
Классификация систем легких фракций углеводородов стр.134-138
Чурикова Л.А., Шакенова С.Т.
+
Оценка надежности выполнения строительно–монтажных работ стр.139-143
Чурикова Л.А., Шкарупина А.В.
+
Теплоизоляционный материал для ограждающих конструкций стр.144-147
Шакешев Б.Т., Изгалиев Е.Д., Мухамбетжан З.Е., Ескалиев М.Ж., Кеншиликов Р.Р.
+
Әртүрлі жылу оқшаулағыш материалдармен жасалған көпқабатты қоршау құрылымдарын энерготиімділікке талдау стр.147-153
Шакешев Б.Т., Мұхамбетжан З.Е., Ескалиев М.Ж., Изгалиев Е.Д., Аскеров Н.С.
+
Основные элементы управления безопасностью магистрального нефтепровода стр.153-158
Шуланбаева Л.Т., Кайркулова Ж.Ж., Сисенов А.К., Сапарбай Д.С.
+
Рапс майының пайдасы және тағамдық құндылығы стр.159-162
Абуова А.Б., Махсутова Ж.Ж.
+
Қоғамдық тамақтану кәсіпорын-дарында инновациялық технологияларды қолдану стр.163-165
Ахметова Г.К., Чинарова Э.Р., Айтмуханова З.М.
+
Использование заквасочных культур прямого внесения с целью увеличения срока хранения кефира стр.166-170
Насамбаев Е.Г., Степанова Т.С.
+
БҚО су айдындарындағы балықтардың тағамдық құндылығы және қауіпсіздік көрсеткіштері стр.170-174
Шантаева А.С., Кенжебаев А.С., Кереев Я.М.
+
Изучение картины минеральной недостачности у фазанов при клеточном содержании стр.175-180
Кушалиев К.Ж., Сарсенова Б.Б., Серикбаева Г.К.
+
Метаболизм экосистемы стр.180-182
Фартушина М.М., Чекалин С.Г., Кайсагалиева Г.С., Браун Э.Э.
+
Қазақстан Республикасындағы инновациялық кәсіпкерліктің даму жағдайы стр.183-186
Арстаналиева А.К.
+
Экономиканы дамытудағы аймақтардың алатын орыны стр.186-189
Казамбаева А.М., Хасан А.С.
+
Теоретические аспекты разработки миссии вуза в рамках стратегии его развития стр.190-193
Молдашев Г.К., Габдуалиева Р.С., Муфтигалиева А.А., Хусаинов Б.М.
+
Рынок животноводческой продукции Западно-Казахстанской области стр.194-199
Траисова Т. Н., Траисова А. Б., Траисов Б. Б.
Вверх