Расширенный поиск
Все разделы
Корзина
у вас нет товаров
Святло далёкай зоркі (серыя аб А.К. Сержпутоўскім) Касько У.К.

Святло далёкай зоркі (серыя аб А.К. Сержпутоўскім)

Авторы:
Издательство: Вышэйшая школа
ISBN 978-985-06-2370-6; 2014 г.
Кол-во страниц: 479

Положить в корзину

Предварительный просмотр:

О книге:

Прысвечана жыццю, творчай і грамадскай дзейнасці выдатнага беларускага фалькларыста, этнографа, мовазнаўцы, публіцыста А.К. Серж пу тоўскага (1864–1940). У ёй даецца грунтоўны аналіз лепшых узораў запісаў казачнага, песеннага, парэміяграфічнага эпасу беларусаў-палешукоў, расказваецца пра ахоўнікаў шматвяковых народных традыцый і абрадаў на Беларускім Палессі, пра ўплыў, які аказала і аказвае беларуская народная творчасць на развіццё славянскай фалькларыстыкі. Для фалькларыстаў, этнографаў, выкладчыкаў і студэнтаў ВНУ, настаўнікаў і вучняў агульнаадукацыйных школ, работнікаў асветы, культуры, літаратуры і мастацтва.

Вверх